Kan jeg klage på utleggspant?

Ja, du kan klage på utleggspantet fram til vi har bedt om tvangssalg av det aktuelle formuesgodet. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 5 inneholder alminnelige regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen, herunder § 5-16 om klage på namsmannens avgjørelser og...

Refusjon av privat utlegg ved bruk av firmakort

Skjemaroboten kan benyttes for utlegg for firma, betalt med private midler. Vi minner om at ved bruk av firmakort er det ikke noe skjemakrav  grunnet denne type bruk nærheten til virksomheten. Det er da ikke nødvendig å bruke roboten. Det holder da å sende inn...