Kan jeg klage på utleggspant?

Ja, du kan klage på utleggspantet fram til vi har bedt om tvangssalg av det aktuelle formuesgodet. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 5 inneholder alminnelige regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen, herunder § 5-16 om klage på namsmannens avgjørelser og...

Begjære utleggsforretning

Skylder noen deg penger? Da kan du sende en utleggsbegjæring til namsmannen. Hvis kravet er gyldig, gjennomfører namsmannen en utleggsforretning. Det vil si at kravet blir tvangsinndrevet fra den som ikke har gjort opp for seg. Utlegg.no vurderer lage en forenklet og...

Refusjon av privat utlegg ved bruk av firmakort

Skjemaroboten kan benyttes for utlegg for firma, betalt med private midler. Vi minner om at ved bruk av firmakort er det ikke noe skjemakrav  grunnet denne type bruk nærheten til virksomheten. Det er da ikke nødvendig å bruke roboten. Det holder da å sende inn...

Utlegg.no lansert!

Gøy å lansere en gratistjeneste for refusjon av utlegg med teknologi fra Aidit.no Det blir spennende å se om tjenesten blir brukt og hvilken vei det går!