Ansvarsfraskrivelse

BWRR AS er forpliktet til å holde dette nettstedet oppdatert og med korrekt informasjon. Skulle du likevel oppleve noe som ikke er korrekt eller utdatert, vil vi bli takknemlige dersom du varsler oss om dette. Vennligt benytt vår chatfunksjon. Vi vil da tak tak i dette snarest.

Vi er ikke ansvarlig for tap som følge av unøyaktigheter eller ufullstendighet, og heller ikke for tap som skyldes problemer forårsaket av eller iboende til formidling av informasjon via internett, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd. Når du bruker nett-kjemaer, prøver vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. Dette er en tjeneste som brukere selv velger å benytte og ev donere for bruk. Tap som følge av bruk, bruk av data, råd eller ideer levert av eller på vegne av BWRR AS via dette nettstedet, aksepterer BWRR AS ikke noe ansvar.

Svar og personlige henvendelser som er sendt via chat behandles så raskt som mulig. Vi forbeholder dog 1 måned behandlingstid om nødvendig.

Eventuelle personlige data som du gir oss i sammenheng med din tilbakemelding eller forespørsel vil kun bli brukt i henhold til vår personvernerklæring.

BWRR AS shall make every reasonable effort to protect its systems against any form of unlawful use. BWRR AS shall implement appropriate technical and organizational measures to this end, taking into account, among other things, the state of the art. However, it shall not be liable for any loss whatsoever, direct and/or indirect, suffered by a user of the website, which arises as a result of the unlawful use of its systems by a third party.

BWRR AS tar ikke ansvar for innhold fra nettsteder der en hyperlink eller annen referanse er gjort. Betingelser og forhold rundt Produkter og tjenester tilbudt av tredjeparts-aktører er utelukkende den aktuelle tredjeparts-aktørens ansvar.

Alle immaterielle rettigheter til innhold på dette nettstedet er tildelt BWRR AS.

Kopiering, spredning eller en hvilken som helst annen bruk av materiale er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra BWRR AS, unntatt, og bare i det omfang som ellers er stipulert i reguleringer, som som er obligatorisk i henhold til lov (slik som retten til å sitere), med mindre det aktuelle innholdet bestemmer noe annet.

Dersom du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten på dette nettsted, vennligst ikke nøl med å kontakte oss.