Det hender vi får e-poster må ulike spørsmål. Vi kan dessverre i utgangspunktet ikke besvare disse. Men på bakgrunn av spørsmålene legges det ut litt generell informasjon her.

En skyldner har altså ansvar for egen gjeld. Det betyr så lenge du ikke har stilt garantier/kausjon e.l. for en annen gjeld (f.eks. samboer) kan det ikke tas utlegg i samboers eller ektefelles andel av en eiendom, men kun i den delen skyldner eier.

Et utleggspant får derimot følger for samboers eller ektefelles mulighet til å ta opp lån på felles eiendom, der deler av eiendommen er tatt utleggspant i.