Ja, du kan klage på utleggspantet fram til vi har bedt om tvangssalg av det aktuelle formuesgodet.

Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 5 inneholder alminnelige regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen, herunder § 5-16 om klage på namsmannens avgjørelser og handlemåte under tvangsfullbyrdelsen.

Du finner mer informasjon her: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/2018/M-14/M-14-3/M-14-3.8/