Kan jeg klage på utleggspant?

Ja, du kan klage på utleggspantet fram til vi har bedt om tvangssalg av det aktuelle formuesgodet. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 5 inneholder alminnelige regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen, herunder § 5-16 om klage på namsmannens avgjørelser og...

Begjære utleggsforretning

Skylder noen deg penger? Da kan du sende en utleggsbegjæring til namsmannen. Hvis kravet er gyldig, gjennomfører namsmannen en utleggsforretning. Det vil si at kravet blir tvangsinndrevet fra den som ikke har gjort opp for seg. Utlegg.no vurderer lage en forenklet og...