Refusjon av privat utlegg ved bruk av firmakort

Skjemaroboten kan benyttes for utlegg for firma, betalt med private midler. Vi minner om at ved bruk av firmakort er det ikke noe skjemakrav  grunnet denne type bruk nærheten til virksomheten. Det er da ikke nødvendig å bruke roboten. Det holder da å sende inn...